Ons rekenenonderwijs is sterk

Op de Amstelschool gebruiken de groepen 1-2 voor rekenen verschillende methodes. Per thema wordt gekeken wat er gedaan kan en moet worden met rekenen. Wij gebruiken onder andere: Schatkist, Alles Telt, Kien en Wereld in Getallen.

De leerkrachten van groep 1-2 starten met de beginnende gecijferdheid bij kleuters. Er worden activiteiten gedaan met tellen en getalbegrip, meten en meetkunde. Deze domeinen komen aan bod d.m.v. de tussendoelen. Bij tellen en getalbegrip gebruiken we de verzamelkabouter en de poppen Sam en Pam. Bij meten gebruiken we de meetmol. Meetkunde is nog in ontwikkeling.

De groepen 3 t/m 8 werken met de rekenmethode Alles Telt. Deze methode is ideaal om te gebruiken. Het geeft namelijk de zwakkere rekenaars meer houvast doordat de rekenstrategieën beperkt worden gehouden. Daarnaast biedt de methode ook extra uitdaging voor kinderen die wat sneller zijn. Ook de methode Met sprongen vooruit heeft een plek gekregen binnen ons lesaanbod.
Twee maal per jaar wordt er een Cito-toets afgenomen om te controleren welke vorderingen de kinderen maken. Per week wordt er in de groepen tussen de 4 en 5 uur rekenonderwijs gegeven.