Wij ondersteunen goede doelen

Vanuit onze christelijke identiteit staat het daadwerkelijk helpen en ondersteunen van onze medemens hoog op de agenda. Dat is ook merkbaar aan de enorme inzet om ieder jaar weer met activiteiten een goed doel te ondersteunen. We kiezen op school per jaar een goed doel. In 2013-2014 was dit een doel ver weg (Stichting Derde Wereld Hulp), in het schooljaar 2014-2015 hebben wij een doel dichtbij gekozen (de Stichting Jarige Job). De leerlingenraad heeft in het schooljaar 2015-2016 de goede doelen bepaald: Ocean Clean Up en WNF. Voor het schooljaar 2016-2017 heeft de leerlingenraad gekozen voor SOS Kinderdorpen en Stichting Derde Wereld Hulp.

De gekozen doelen worden in een planning voor vier jaar gezet. De school wordt hierdoor niet verleid toch nog even mee te doen aan een spontane actie. Dat kan in uitzonderlijke gevallen natuurlijk altijd, maar niet als uitgangspunt. Als we afwijken beslist de directie daarin.

Door het jaar heen zullen er verschillende acties georganiseerd worden om geld in te zamelen voor het goede doel. Aan het einde van het jaar wordt de totaalstand gepubliceerd in de nieuwsbrief en wordt op een speciale, nader in te vullen wijze, aan de desbetreffende doelen de financiële bijdrage symbolisch overhandigd.