Groep

0 / 1C

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Na de vakantie start onze 0/1C groep voor kleuters die tussen 1 januari en 1 juli 2023 vier jaar zijn geworden/worden. Vaak starten we de dag in de kring. Eerst nog even samen met papa of mama een boekje lezen. Als de bel gaat gaan we écht beginnen. We kijken samen of iedereen er al is, zingen een liedje en kijken welke dag het is. Aan de hand van dagritmekaarten bespreken we wat we allemaal gaan doen op een dag. Soms staan er ’s morgens ook al spelletjes klaar op tafel waar de kinderen mee kunnen starten. In de kring doen we met de hele groep verschillende activiteiten die te maken hebben met rekenen en taal en soms een filmpje, een liedje en zelfs al Engelse les.

Voor het werken in de hoeken kiezen de kinderen zelf via het digikeuzebord waar ze willen spelen. Dit is een keuzebord op het digibord. De kinderen kunnen zelf hun naam slepen naar het onderdeel waar zij willen spelen. Zo leren ze plannen en zelfstandig keuzes maken om samen te werken.

In de kleutergroepen werken we met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zoals herfst, winter, lente en zomer. De activiteiten van rekenen, taal, muziek en de sociale ontwikkeling worden gekoppeld aan het betreffende thema. In de speelzaal kunnen de kinderen klimmen en klauteren, bewegen op muziek en tik- en balspellen doen. Buiten spelen de kinderen elke dag met fietsen, karren, scheppen, emmertjes, banden en planken. Ook kunnen ze heerlijk rennen, op de duikelstang of van de glijbaan.

Groep

1 / 2A

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Voor het eerst naar school… wat een grote stap in een kinderleven! Erg leuk maar ook spannend; voor kinderen én voor ouders. In groep 1/2A zorgen wij voor een veilige leeromgeving voor ieder kind. Pas dan kan een kind goed tot leren komen. De nadruk in groep 1/2A ligt op ontdekken, zelf doen, veel bewegen en verwonderen. Wij bereiden de kinderen voor op het vervolg van de basisschool door te werken aan bepaalde voorwaarden voor taal en rekenen. Dit gebeurt door te bewegen met je lijf waardoor je aan ruimtelijke oriëntatie werkt, door te spelen met constructiemateriaal, door gericht een taakje te doen, door samen met de juf een werkje te doen en door te ontdekken in de speelhoeken in de klas. Dit kan zijn een ontdekhoek, een huishoek, een bouwhoek, een atelier of een lees- en luisterhoek.

Het schooljaar is verdeeld in thema’s. Je kunt hierbij denken aan de seizoenen, verkeer, Sinterklaas en Kerst. Dit is een kapstok voor ons aanbod in de klas. Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel van het Digikeuzebord. Naast een leerlingvolgsysteem is het Digikeuzebord ook een kies- en planbord voor de kinderen.

Juf Marjon

Groep

1 / 2B

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Hallo, aan degene die speciaal even bij ons komt buurten!

Waar het allemaal begint, de kleuters……

Heerlijk samen spelen, bewegen en ontdekken. Nieuwe dingen zien, horen en ervaren in de wereld om je heen. Op je eigen manier en in je eigen tempo. Wij werken aan Engels en vanuit thema’s en laten ons inspireren door de Da Vinci methode voor wereldoriëntatie. In de kring doen we met de hele groep verschillende activiteiten die te maken hebben met rekenen, taal, gesprekjes voeren, dansen, zingen en bewegen. Ook werken we in kleine kringen zodat we elk kind goed kunnen zien en de begeleiding kunnen geven die ze nodig hebben. Daarnaast krijgen de kinderen veel ruimte om te spelen in de verschillende hoeken want juist door spel leren kinderen veel.

In de speelzaal en tijdens het buitenspelen gaan de kinderen heerlijk bewegen. We hebben vakleerkrachten voor gym, muziek en dans en ook wij juffen kijken en luisteren enthousiast mee met deze lessen. Nu we u wat meer hebben verteld over de schooldagen is het misschien ook fijn om te weten wie de juffen zijn. We stellen ons graag even voor.

Ik ben Mandy Schuurmans en geef sinds januari 2019 les op de Amstelschool. Ik ben begonnen met lesgeven in het instroomklasje. In dit klasje mocht ik de kinderen lesgeven die net 4 jaar waren geworden. De afgelopen 3 jaar dat ik op de Amstelschool werk heb ik zelf ook ontzettend veel geleerd. Naast juf ben ik ook moeder. Ik heb twee zoontjes van 9 en 6 jaar en heb onlangs een dochter gekregen. Wij wonen in Amstelveen.

En ik ben Moniek Eigenhuis, woon in Aalsmeer samen met mijn man en twee dochters van 13 en 11 jaar. In het vorige schooljaar heb ik voor de instroomgroep 01C gestaan waar ik veel heb geleerd en waar ik heb ervaren hoe mooi het kleuteronderwijs is. Ook heb ik in het vorig schooljaar mijn Pabo-diploma behaald. Ik kijk ernaar uit om dit nieuwe schooljaar te mogen starten in groep 1/2 B.

We zien de kinderen stapsgewijs groeien en prijzen ons gelukkig om dit te ervaren. Het is fijn om na de kleuterperiode de kinderen zelfverzekerd naar groep drie te zien gaan. Samen gaan we er een mooie tijd van maken!

Juf Mandy en juf Moniek

Groep

3

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Altijd spannend, de overstap naar groep 3. Met zoveel enthousiasme stappen de kinderen de wereld van letters en cijfers in. We zijn elke keer weer verrast hoe snel de kinderen kunnen lezen. De eerste verhaaltjes om te lezen, zo leuk!!      

Vanaf dag 1 stappen de kinderen in Lijn 3 met Ben Bus de chauffeur en gaan ze op ontdekkingsreis en leren ze lezen. Door verschillende werkvormen te gebruiken, zoals: bewegend leren, spelletjes, circuit, computer, ontdek- en themahoek, kan iedereen op zijn eigen manier leren.

Met SemSom stappen we in de rekenwereld. We werken met concreet materiaal en spelen echte situaties uit. Van daaruit maken we de stap naar het werken in een schrift. Zo zien we de kinderen springen door de klas, dobbelsteenspellen spelen, verliefde harten herkennen, winkeltje spelen.

Naast het lezen en rekenen leren de kinderen schrijven met Klinkers de cijfers en schrijfletters. Het leren van verbonden schrijfletters vinden we belangrijk. Als deze vaardigheid zich goed ontwikkelt, dan helpt dat ook bij het leren lezen en rekenen.

juf Mandy en meester Guy

Groep

4

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Als je in groep 4 zit dan kan je al aardig lezen en rekenen. Samen met de juf en op woensdag met een meester gaan we dagelijks enthousiast aan de gang met deze oh zo belangrijke vakken op de basisschool. 

We maken in groep 4 veel tijd vrij om leeskilometers te maken. Je krijgt nu de vakken taal, spelling en begrijpend lezen. Deze vakken besteden aandacht het begrijpen van een tekst die gelezen wordt, voorlezen, verhalen schrijven, vertellen, luisteren, gedichten voordragen, formulieren invullen en de spellingsregels.

Bij het vak rekenen leren we dit leerjaar de tafels 1 tot en met 10, optellen en aftrekken tot in de honderden, klokkijken hele, halve uren en kwartieren en ook nog eens rekenen met geld.

Andere vakken die zeker ook aandacht krijgen zijn verkeer, Engels in de vorm van liedjes en spelletjes, Sociaal en emotioneel welbevinden (o.a. PBS, Gelukskoffer, kind gesprekken) en de Da Vinci.

Da Vinci is onze methode waar de vakken, natuur, geschiedenis en aardrijkskunde samen komen en waarbij wij voornamelijk ontdekkend leren en er veel ruimte is voor creativiteit en verschillen. Hierdoor is geen één les het zelfde.

Op dinsdag krijgen de kinderen bewegingsonderwijs (gym) van echte gymdocenten. Dat je goed kan leren onthouden tijdens bewegen wordt zeker toegepast en op vrijdag krijgen wij hierin les van meester Steven. Woensdag komt meester Luc ons muziekles geven en door het jaar heen op donderdag krijgen wij een aantal blokken dansles van juf Sunnie

Tussendoor zullen tijdens het schooljaar nog vele andere interessante en leuke activiteiten langskomen die wij met veel plezier en enthousiasme zullen overbrengen.

Groetjes meester Martijn en juf Yvonne T

Groep

5

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Hoera je zit nu al in groep 5!  

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Naast de leervakken besteden wij veel aandacht aan het pedagogisch klimaat in de klas. In de groep staan de waarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid centraal. Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat je je prettig voelt op school.  
Klassengesprekken, kindgesprekken en werken aan de executieve functies vinden wij een belangrijk onderdeel in het samenzijn met de kinderen.  
In groep 5 leren we de kinderen meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. Ze gaan werken met een weektaak, houden presentaties en ze leren hoe ze beter met elkaar kunnen samenwerken. Ook rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen krijgen de dagelijkse aandacht. De vakken natuur, aardrijkskunde, geschiedenis en techniek bieden wij vakoverstijgend aan in de methode van DaVinci.  Wij zijn super enthousiast over onze vakdocenten van dans, muziek, handvaardigheid en bewegend leren.  

De kinderen bereiden 3x per jaar een open podium voor waarbij ouders van harte welkom zijn. In deze groep werken we ook aan digitale vaardigheden en spelen regelmatig digitale quizzen om de kennis te testen.  
Samen met de kinderen maken we er ieder jaar weer een gezellig en leerzaam jaar van waarin we ook veel lol beleven. 
Groetjes juf Ina en juf Mariska

Groep

6

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Groep 6! 

Dit leerjaar gaan de kinderen voortborduren op de stof uit de groepen 3,4 en 5!  In groep 6 leren we de kinderen meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. Rekenen, spelling en taal krijgen de dagelijkse aandacht. We werken met een weektaak, houden presentaties en leren hoe beter met elkaar samen te werken. De vakken natuur, topografie, aardrijkskunde, geschiedenis en techniek bieden wij vakoverstijgend aan in de methode van Da Vinci. In groep 6 werken we ook aan digitale vaardigheden. We werken met chroomboeken en maken digitale opdrachten. We starten de meeste dagen met het maken van leeskilometers (15 minuten stillezen). Maar ook begrijpend lezen, studievaardigheden, Engels en sociale vaardigheden komen aan de orde. Enthousiast zijn wij over onze vakdocenten van gym, dans, muziek en handvaardigheid. Kringgesprekken en werken aan de executieve functies zijn geïmplanteerd in onze manier van lesgeven. Dat uit zich in de gesprekken waar de kinderen zichzelf doelen stellen.  


En dan gaan we voor het eerst dit jaar starten met de driehoeks gesprekken. De kinderen lezen aan hun ouders, tijdens de 10 minuten gesprekken, voor waar ze trots op zijn, goed in zijn en waar ze zich nog in willen ontwikkelen. 

Samen met de kinderen maken we er een mooi jaar van.  

Juf Lieke en meester Fabian  

Groep

7

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Groep 7, het één na laatste jaar op de basisschool. Wat worden ze toch snel groot! Aan het einde van dit schooljaar ontvangen de leerlingen namelijk al hun voorlopige advies gebaseerd op de methodetoetsen, de toetsen van het leerlingvolgsysteem en uiteraard de werkhouding van de leerlingen. Dit jaar voelt misschien wat spannend, maar wij proberen met zijn allen het beste uit elke leerling naar boven te halen.  

In groep 7 hebben wij een grote verscheidenheid aan vakken. Natuurlijk bestaat de basis elke dag uit de kernvakken: rekenen, taal en spelling. Het rekenaanbod in groep 7 is erg breed. Denk hierbij aan: breuken, procenten, decimale getallen en inhoudsmaten. Taal gaat dieper in op de voorgaande leerlijnen: luisteren en spreken, woordenschat, woord- en zinsbouw en stellen. Zinsontleding speelt dit jaar een grote rol en zal dan ook veel aandacht krijgen. In groep 7 wordt spelling uitgebreid met een groter aanbod aan werkwoordspelling en andere spellingscategorieën.  

Naast de kernvakken volgen de kinderen net als voorgaande jaren ook de vakken DaVinci, Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), Verkeer, Engels, studievaardigheden, muziek, gym, dans en Handvaardigheid.  

De sfeer in de klas is natuurlijk van groot belang. Hier besteden wij dan ook veel tijd aan. Door middel van sociaal emotionele of teambuilding spellen worden de kinderen gemotiveerd om elkaar beter te leren kennen en begrijpen. We doen dit natuurlijk de hele dag door, maar maken hierbij ook gebruik van De Gelukskoffer.  

Juf Sharon en juf Yvonne zijn de leerkrachten van deze groep. Samen doen zij er alles aan de kinderen van groep 7 een gezellig en leerzaam jaar te bieden.  

Groep

8

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Groep 8, dat betekent alweer het laatste jaar van de basisschool! Dat moet dus een heel speciaal jaar worden, want iedereen verdient een mooi afscheid van een belangrijke periode. Ergens afscheid nemen betekent ook een nieuwe start. Dit schooljaar gaan de kinderen op zoek naar een nieuwe passende school. Met het definitief advies gaan de leerlingen op bezoek bij open dagen en lesjesmiddagen om uiteindelijk weloverwogen een nieuwe keuze te maken.

We bereiden de kinderen uit groep 8 voor op de stap naar het Voortgezet Onderwijs. Dat betekent steeds zelfstandiger worden, huiswerk maken, zelf verantwoordelijk voor het leerproces nemen, zelf leren plannen/organiseren en in verschillende vormen samenwerken. Zo sluit de basisschool straks beter aan op de stap naar het voortgezet onderwijs.

In het laatste schooljaar maken we er ook vooral een leerzaam jaar van en vallen er steeds meer geleerde dingen op zijn plek. Vanuit de kernvakken wordt veel herhaling aangeboden. Met wereldverkenning leren de kinderen over de thema’s Maori’s, Aziaten, Gouden Eeuw, Indianen en de tijd van Wereldoorlogen. Maar er komen ook veel leuke taken bij; spelletjes met kleuters begeleiden, tutorlezen, organiseren van het open podium en afval prikken op het schoolplein om de buurt schoon te houden.

Aan het eind van het jaar werken we samen aan een spetterend afscheid. We gaan op schoolreisje naar Walibi, drie dagen met elkaar op kamp naar Ermelo en sluiten af met een fantastische musical in de laatste schoolweek. Dat wordt een prachtig afscheid om nooit te vergeten!

Meester Emiel en juf Lynn