Groep 1/2 A 

In groep 1/2 zitten kinderen van vier, vijf en zes jaar bij elkaar in de klas. In de loop van het jaar groeit de groep. De kinderen die vier jaar worden komen eerst een paar keer wennen. Als de kinderen eenmaal vier jaar zijn, komen ze vast in de groep.

In de kleutergroepen werken we met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Dit jaar starten wij met de methode ‘Da Vinci’. Dit is een groep overstijgende methode waarbij de focus ligt op beleven, ervaren en onderzoeken. De thema’s die hierbij horen zijn: herfst, winter, lente en zomer. De activiteiten van rekenen, taal, muziek en de sociale ontwikkeling worden gekoppeld aan het betreffende thema.

Vaak starten we de dag in de kring.  Eerst nog even samen met papa of mama een boekje lezen. Als de bel gaat gaan we écht beginnen. We kijken samen of iedereen er al is, zingen een liedje en kijken welke dag het is. Aan de hand van dagritmekaarten bespreken we wat we allemaal gaan doen op een dag. Soms staan er ’s morgens ook al spelletjes klaar op tafel waar de kinderen mee kunnen starten.

In de kring doen we met de hele groep verschillende activiteiten die te maken hebben met rekenen en taal. Het digibord wordt regelmatig ingezet tijdens de kring. Een filmpje, een liedje en zelfs al Engelse les. Ook hebben we soms een powerpoint met activiteiten die de lessen ondersteunen. De kinderen mogen dan op het bord het goede antwoord “aanklikken”. Dat vinden ze leuk!

Voor het werken in de hoeken kiezen de kinderen zelf via het digikeuzebord waar ze willen spelen. Dit is een keuzebord op het digibord. De kinderen kunnen zelf hun naam slepen naar het onderdeel waar zij willen spelen. Zo leren ze plannen en zelfstandig keuzes maken om samen te werken.

In de speelzaal kunnen de kinderen klimmen en klauteren, bewegen op muziek en tik- en balspellen doen. Buiten spelen de kinderen elke dag met fietsen, karren, scheppen, emmertjes, banden en planken. Ook kunnen ze heerlijk rennen, op de duikelstang of van de glijbaan.

We zien de kinderen stapsgewijs groeien en genieten ervan om dit te ervaren. Dan is het ook fijn om te zien dat na de kleuterperiode de kinderen zelfverzekerd naar groep drie gaan.

Juf Shewa