Groep 1/2 B

In groep 1/2 zitten kinderen van 4, 5 en 6 jaar bij elkaar.
Het is een spannende tijd wanneer uw kind voor het eerst naar school gaat. Waarschijnlijk heeft uw kind er al lang naar uit gekeken. De leerkrachten bieden dan veiligheid zodat uw kind zich snel op zijn gemak voelt bij ons in de groep. Ieder kind krijgt een eigen plekje aan de kapstok, aan de tafel en een vast plekje in de kring. Ieder kind krijgt ook een ouder maatje, die helpt in de rij.
We starten de dag meestal in de kring, eerst samen met papa of mama een boekje lezen. Als het tijd is, beginnen we in de grote kring met het begroeten, nemen we de dagen van de week door en kijken we aan de hand van dagkaarten wat we allemaal gaan doen.
De kring neemt een belangrijke plaats in. Dit is de plek waar de groep samen is en waar veel activiteiten plaatsvinden. We doen taal- en rekenactiviteiten, voeren gesprekjes, knutselen, zingen, dansen en bewegen. Dit jaar starten we met de nieuwe methode Da Vinci die ons leert de wereld te verkennen aan de hand van betekenisvolle thema’s. De seizoenen komen hierbij in ieder geval aan bod.
Voor het werken in de hoeken kiezen de kinderen aan de hand van het kiesbord waar ze willen spelen. Dit werkt digitaal op het digibord. Zo leren ze te plannen en (zelfstandige) keuzes te maken en om samen te werken, wat soms best wel moeilijk is.
Wij gaan naar de speelzaal voor klimmen en klauteren, bewegen op muziek, bal- en tikspelletjes. We gaan elke dag met de kinderen naar buiten, waar gespeeld wordt met fietsen, karren, scheppen, emmertjes, banden, planken, etc.
We volgen de kinderen in hun ontwikkeling en helpen ze steeds een stapje verder. De kinderen helpen elkaar en leren van elkaar. We werken aan een positieve sfeer waarbij we veel complimenten uitdelen. Het zelfvertrouwen zien we groeien.  En dan is het fijn om te zien dat de oudste kleuters er helemaal aan toe zijn om naar groep 3 te gaan.

Juf Paulien en Juf LIsanne