Groep 3

In groep 3 leert uw kind lezen, schrijven en rekenen, wat een feest!
De kinderen leren letters en met die letters maken we woorden en met woorden maken we zinnen. En voordat u het weet leest uw kind alles. Maar voor het zover is moeten de kinderen heel veel oefenen. Dat oefenen doen we met de methode Veilig Leren Lezen; in deze methode werken we met drie niveaus. Die niveaus bepalen we door aan het eind van groep 2 de toets 'vroege lezers' af te nemen. Deze toets bestaat uit een lettertoets en een woordentoets. Aan de hand van de resultaten kunnen we het juiste startniveau bepalen voor uw kind in groep 3.
In de methode maken we gebruik van verschillende materialen, hiermee kunnen de kinderen zelfstandig aan het werk.
Tegelijkertijd leren de kinderen ook schrijven, het schrijven van letters gaat gelijk op met het lezen van letters.
Bij het rekenen leren we vooral sommen t/m 20. Eerst gaan we werken met getallen en (getal)begrippen, later gaan we echte sommetjes maken. Ook maken we een start met klokkijken.
Dit jaar starten we met de methode Da Vinci, voor ons allemaal nieuw en we  kijken ernaar uit. We gaan steeds uit van de belevingswereld van het kind en kijken met verschillende brillen naar de wereld: de wetenschappelijke bril, de bril van de poëet en de levensbeschouwelijke bril. We hebben het onder andere over je eigen lijf en over ziek zijn en gezond, mensen beschermen zichzelf met kleding maar dieren hebben daarvoor een lekkere dikke vacht, daarmee introduceren we meteen het Dierenrijkoverzicht. De lessen worden afgesloten met een toets.
Omdat in groep 3 nog niet ieder kind in staat is om eigen gemaakte kennis in woorden uit te drukken doen we dat door middel van een tekentoets.
Kortom een jaar waarin heel veel gebeurt en waar kinderen de basis leggen voor hun verdere schoolloopbaan. Ze vinden het leuk als ze iets van de wereld om hen heen gaan begrijpen door middel van letters en woorden.

Juf Lieke en juf Lynn