Groep 4

Als je kinderen vraagt wat ga je in groep 4 leren, komt steevast het antwoord: hoofdletters schrijven en de tafels tot en met 10. Verder wordt er gerekend met bewerkingen tot 100. Klokkijken is ook belangrijk. Vooral werken met de analoge klok. In het begin van het schooljaar leren de kinderen de hele en de halve uren, later ook de kwartieren en de 5 minuten. Ook leren de kinderen rekenen met de klok; hoe laat is het over een kwartier en hoe laat was het 5 minuten geleden?

Met taal wordt aandacht besteed aan: woordenschat, spreken & luisteren, leesbegrip, woord- en zinsbouw en stellen. Met spreken en luisteren leren de kinderen bijvoorbeeld voor het eerst overleggen. Daarbij horen afspraken zoals wij laten elkaar uitspreken en iedereen komt aan de beurt. Met spelling leren de kinderen de woorden juist te spellen aan de hand van verschillende strategieën, bijvoorbeeld: de luisterstrategie of de onthoudstrategie.

We vinden het belangrijk dat kinderen kennis maken met allerlei vormen van lezen. Voor technisch en begrijpend lezen gebruiken we de methode Alles in 1 en later in het jaar Nieuwsbegrip. De gevarieerde teksten worden aangeboden in thema’s, waarbij meteen de verbinding gelegd wordt met het vak wereldoriëntatie en de creatieve vakken.
Het vak wereldoriëntatie krijgt dit jaar een extra dimensie met de nieuwe DaVinci methode. In deze methode wordt de basis gelegd voor de verwondering over de wereld om ons heen. In deze ontwikkelingsfase verzamelt het kind alle kennis die het tegenkomt en stelt het telkens weer de ‘waarom-vraag’. In de middenbouw beginnen we bij het begin: hoe is alles ontstaan? Thema’s die aan bod komen: Wie ben ik, Samen op de wereld, De wereld in de toekomst, Over polen en planeten.
Naast de Nederlandse taal krijgen de kinderen één uur per week Engelse les. Hiervoor gebruiken we de methode Groove me en komt er elke twee weken een native speaker in de klas.
 
Samen met de kinderen maken wij er een fijn schooljaar, met aandacht voor elkaar en veel plezier.
 
Juf Yvonne B. en Juf Marlot