Groep 4

Groep 4
In groep 3 hebben de kinderen leren lezen en een begin gemaakt met rekenen tot 20. Daar bouwen we in groep 4 op door.
Met rekenen leren we de bewerkingen tot 100 en de tafels.
Bij het klokkijken herhalen we in het begin van het jaar de hele en halve uren, daar komen later de kwartieren bij.
Ook leren de kinderen rekenen met de klok, b.v. hoe laat is het over een kwartier, of 5 minuten geleden.
 
Met taal besteden we aandacht aan woordenschat, spreken & luistern, leesbegrip en we maken een begin met stellen.
Met spelling gaan we de woorden op de juiste manier leren spellen d.m.v. het toepassen van strategieën, b.v.  de luisterstrategie en /of de onthoudstrategie.
In groep 4 moeten we veel leeskilometers maken om het technisch lezen verder te ontwikkelen.
De nadruk ligt vooral op het technisch lezen, maar ook het begrijpend lezen komt aan bod in de methode Alles in 1.
Met schrijven leren we de hoofdletters.
Naast al het Nederlands krijgen de kinderen een uur per week Engels.
Dit jaar behandelen we de thema’s: in the classroom, healthy habits, playtime, at the restaurant, in town, Zoo animals, en Summer.
 
Bij het vak Da Vinci (wereldoriëntatie) verwonderen we ons over de wereld om ons heen.
In de middenbouw verwonderen we ons over hoe alles is ontstaan.
De thema’s die we dit schooljaar behandelen zijn:
Lang geleden, Schatten van de aarde, weer en water, Van ridders tot ruimtevaart.
Er is een website van Da Vinci voor ouders.
 www.davincivoorthuis.nl
We hopen samen met de kinderen dat het een heel leuk jaar zal worden.

Juf Lieke Panman en juf Marlot van Dijk