Groep 5 

Groep 5 is een trap omhoog!
De klas bevindt zich op de eerste verdieping, waar ook de groepen 6, 7 en 8 gevestigd zijn. Wij zijn niet langer meer vrij op vrijdagmiddag. Daarnaast is de lesstof uitgebreider en gaat deze meer de diepte in.  
Bijvoorbeeld met rekenen krijgen wij te maken met de deelsommen en met de plus en min sommen gaan wij sommen tot 1000 oplossen. Met spelling krijgen de kinderen veel nieuwe spellingregels, daar wordt door het jaar heen veel mee geoefend en ook geregeld herhaald net zoals grammatica.
Nieuw dit schooljaar is voor de zaakvakken de methode Da Vinci. Da Vinci is een methode die een samenhangend geheel maakt en verschillende kerndoelen beslaat. Daarnaast wordt er meer een beroep gedaan op de talenten van de kinderen. De lessen cyclus bestaat uit een onderwerp dat een aantal weken centraal staat met één centrale les per week.
Natuurlijk maken wij ook tijd voor verkeer, knutselen, drama, zingen en eigen inbreng van de kinderen.
 
De leerlingen van groep 5 krijgen voor het eerst een beetje huiswerk. Dit is voornamelijk leerwerk voor spelling, taal, rekenen maar ook topografie. De kinderen hebben dit op school al geoefend maar wat thuis nog extra voorbereid of herhaald mag worden zoals voorbeeld het automatiseren van de tafels en het (voor-) lezen van boeken. Daarnaast wordt dit leerjaar een begin gemaakt met het houden van een boekbespreking en een spreekbeurt. Jezelf presenteren is ook echt een ding! Wij gaan dit leerjaar ook aandacht besteden aan het maken van een werkstuk. Hoe pak je dat nu aan?
Wat zeker niet vergeten wordt is de sociale omgang met elkaar. Hoe houd je nu rekening met een ander zonder dat je daar zelf de dupe van wordt? Hoe pak je het aan als je vriendje of vriendinnetje opeens met iemand anders gaat spelen of als jij eigenlijk iemand anders ook heel erg leuk vindt.
Kortom: er is een heleboel te doen, te leren en te ontdekken in groep 5
 
 
Juf Yvonne en juf Marlot