Groep 5 

Groep 5 is een spannend jaar en leuk jaar!
Dit begint al met dat de klas op de eerste verdieping ligt waar de hele bovenbouw is gevestigd dus de kinderen gaan letterlijk omhoog!
Nieuw in dit leerjaar is dat wij bij het vak rekenen niet alleen de tafels 6, 7, 8 en 9 gaan leren maar ook dat wij te maken krijgen met de deelsommen. Natuurlijk gaan wij weer veel plus en min sommen maken en dit jaar wel tot de 1000!
Spelling is ook een belangrijk vak in groep 5. De kinderen krijgen veel nieuwe spellingregels, waar het hele jaar door veel mee wordt geoefend wordt maar zij gaan ook kennismaken met grammatica.
De zaakvakken komen aanbod bij onze methode DaVinci. Een geweldige methode waarbij de kinderen veel zelf mogen ontdekken en uitwerken. Komend schooljaar behandelen wij vier onderwerpen namelijk: het begin, het leven rondom het water, de eerste mens en het leven op het land. In groep 5 krijgen de kinderen ook voor het eerst topografie waarbij Nederland centraal staat.
De leerlingen van groep 5 krijgen voor het eerst een beetje huiswerk. Dit is voornamelijk leerwerk voor spelling, rekenen en topografie. De kinderen hebben dit op school al veel geoefend maar het kan thuis nog extra voorbereid of herhaald worden. Daarnaast wordt dit leerjaar een begin gemaakt met houden van een boekbespreking en het houden van een spreekbeurt. Je zelf presenteren is ook echt een ding! Zo gaan wij ook leren “Pitchen” van een onderwerp. In een minuut vertellen wat je moet weten over iets. Wij maken dit leerjaar een kennismaking met het maken van een werkstuk. Hoe pak je dat nu aan?
Wat zeker niet vergeten wordt in dit leerjaar is de sociale omgang met elkaar. Hoe hou je nu rekening met een ander zonder dat je daar zelf de dupe van wordt. Hoe pak je het aan als je vriendje of vriendinnetje opeens met iemand anders gaat spelen of als jij eigenlijk iemand anders ook heel erg leuk vindt.
Kortom: er is een heleboel te doen en te leren en te ontdekken in groep 5.
 
Juf Yvonne