Groep 6

Onze klas is te vinden op de tweede verdieping van de school. Daar geven wij alle vakken die in groep 6 thuis horen. Ook besteden wij veel aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling, de creativiteit en het werken binnen de groep. Zo zal er een open sfeer en een veilig leerklimaat zijn.

Ook wij in groep 6 starten dit schooljaar met de methode Da Vinci. Met deze wereld verkennende methode bieden wij de zaakvakken gecombineerd aan. Op deze manier worden de kinderen geprikkeld en zal verwondering opgeroepen worden. Wij vinden het inspirerend voor de kinderen dat zij op deze manier worden uitgedaagd. Zo zullen zij zich de stof eigen maken.

In groep 6 maken wij verschillende uitstapjes. Zo gaan wij naar Nemo in Amsterdam en naar het Van der Togt museum in Amstelveen. Onze nieuwe methode Da Vinci zal ons op nog meer ideeën voor uitstapjes brengen die aansluiten bij de verschillende thema’s. 

Voor het eerst zullen de kinderen dit jaar zelfstandig een werkstuk gaan maken. Ook zullen zij weer een boekbespreking gaan houden.

Samen werken we aan een fijn en leerzaam schooljaar!

 Juf Ina en Juf Jolanda