Groep 7

In groep 7 gaan wij door met de leerlijn welke in de voorgaande jaren is ingezet. Het rekenen in groep 7 is erg breed: breuken, procenten, werken met inhoudsmaten en decimalen komen veelvuldig aan de orde. Daarnaast komt het cijferend rekenen weer terug in het programma. In de taalmethode staan de leerlijnen: spreken en luisteren, woordenschat, leesbegrip, woord- en zinsbouw en stellen centraal. Bij de spellingmethode leren de kinderen nieuwe categorieën, herhalen ze eerder geleerde categorieën en gaan de leerlingen aan de slag met werkwoordspelling.

Dit jaar werken we voor het eerst met de Da Vinci methode. Aan de hand van thema’s gaan we onderzoekend leren. Drie keer in de week werken we aan het thema. De kinderen maken ook per thema een werkstuk. De thema’s Indianen, Ottomanen, Vikingen en de Nieuwste Tijd komen aan bod in groep 7.

Verder krijgen de leerlingen minimaal 1 uur per week Engels met behulp van de methode Groove me. Hierbij leren ze Engels aan de hand van een Engels liedje. Verder komt er om de week een native speaker in de klas om in het Engels verschillende activiteiten met de kinderen te doen.

Daarnaast is een belangrijk onderdeel in groep 7 de eigen verantwoordelijkheid van de leerling. We werken met een weektaak waarbij kinderen zelf opdrachten moeten plannen over de hele week. Daarnaast krijgen de kinderen 1 x in de week huiswerk. We proberen de kinderen bewust te laten worden van hun eigen handelen en hun eigen verantwoordelijkheid door gebruik te maken van een agenda. De agenda is voor spreekbeurten, boekbesprekingen en huiswerk natuurlijk. Uw kind is nu een echte bovenbouwer!

Meester Mark