Godsdienstonderwijs draagt bij aan levensbeschouwende ontwikkeling

De Amstelschool is een open protestants-christelijke school. Daarmee bedoelen we dat iedereen welkom is die onze grondslag respecteert. Vanuit die christelijke grondslag geeft de school aan kinderen iets extra’s mee bovenop de wettelijke verplichtingen.
Onze protestants christelijke grondslag proberen we waar te maken door de manier waarop we met elkaar omgaan en door meer aanwijsbare zaken zoals een dagopening en het vieren van de christelijke feestdagen. Daarbij vinden we het belangrijk op een positieve manier aandacht te besteden aan de onderliggende boodschap, de verhalen en de gebruiken. Ook hebben we jaarlijks bijvoorbeeld een kerstdiner en een paasontbijt.
De Amstelschool staat open voor kinderen van alle religies en besteedt net als elke andere school in Nederland aandacht aan andere geestelijke stromingen. In groep 7 en 8 raken onze leerlingen via de methode beter bekend met Christendom, Jodendom, Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme en andere levensbeschouwelijke stromingen. In de andere groepen komen deze aan de orde als daar in de groep of maatschappelijk gezien (bijvoorbeeld door het nieuws) een aanleiding voor is.
De Amstelschool werkt met Trefwoord, een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming. De methode sluit aan bij de kerndoelen voor het protestants-christelijke onderwijs, waarin een verantwoorde en systematische kennismaking met de Bijbelverhalen wordt benadrukt.