Ons rekenenonderwijs is sterk

Op de Amstelschool liggen de resultaten voor rekenen al jaren boven het landelijk gemiddelde.

In de groepen 1 en 2 bieden de leerkrachten op een uitdagende en onderzoekende manier rekenactiviteiten aan. Alle domeinen van rekenen komen meerdere keren per jaar aan bod, de doelen die bereikt dienen te worden staan ingepland en de leerkrachten ontwerpen verschillende activiteiten binnen de thema’s. Zo leren de kinderen spelenderwijs omgaan met de telrij van 0 tot 20, hoeveelheden en getallen, het meten van lengte, inhouden en gewichten en de betekenis van geld en tijd.

De groepen 3 t/m 8 werken met de rekenmethode Alles Telt. Deze methode is ideaal om te gebruiken. Het geeft namelijk de zwakkere rekenaars meer houvast doordat de rekenstrategieën beperkt worden gehouden. Daarnaast biedt de methode ook extra uitdaging voor kinderen die wat sneller zijn.
Daarnaast nemen wij met de bovenbouw al een aantal jaar deel aan het project Razend Enthousiaste Rekenaars. Dit project is in opdracht van KPMG door de CED-groep opgezet en is gericht op de beste rekenaars van de groepen 7 en 8. Medewerkers van KPMG zetten zich in als coach en gaan samen met leerlingen aan de slag met creatieve rekenopdrachten tijdens een achttien weken durende landelijke competitie. Deelname hieraan is altijd erg inspirerend en motiverend voor de leerlingen en we zijn ook al een aantal keer in de prijzen gevallen!