Taal is overal

Bij de groepen 1-2 beginnen de kinderen al met voorbereidende taalactiviteiten. Zo staat er elke week een letter centraal. De kinderen nemen spullen mee die met die letter beginnen en er worden woordwebben gemaakt. Er wordt thematisch gewerkt, waarbij woordenschat ruimschoots aan bod komt. Er worden diverse taalactiviteiten aangeboden, zowel in de lessen als in de weektaak.

In groep 3 werken de kinderen met de methode Veilig Leren Lezen. Met behulp van deze methode leren kinderen op een speelse maar effectieve manier (technisch) lezen en spellen.

De groepen 4 t/m 8 zijn in het schooljaar 2015-2016 gestart met de taal- en spellingmethode Taalverhaal. Deze methode dekt alle 12 kerndoelen Nederlandse taal voor het basisonderwijs. De Amstelschool heeft voor deze methode gekozen vanwege de sterke spelling- en woordenschatlijn, de optimale differentiatie, de slimme inzet van media en inspirerende extra filosofielessen.

Voor begrijpend leesonderwijs maken we gebruik van Nieuwsbegrip. De teksten gaan over actuele nieuws items en zorgen voor uitdaging voor alle leerlingen.