Positive Behavior Support

De medewerkers van de Amstelschool werken volgens de principes van PBS (voluit Positive Behaviour Support). Dit is een schoolbrede aanpak waarbij gewenst gedrag gestimuleerd wordt. Wij maken de kinderen duidelijk wat gewenst gedrag inhoudt en wat er dus van hen verwacht wordt.

Het helpt om een veilige omgeving te creëren waarbij iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en zich prettig voelt. Waar kinderen zich gewenst en gezien voelen.
Met PBS richten wij ons niet op wat er niet goed gaat, maar vieren we wat wel goed gaat. Hierdoor ontstaat er een positieve sfeer die het gedrag gunstig beïnvloedt.

Gewenst gedrag kun je leren net zoals je taal, rekenen en aardrijkskunde leert door middel van duidelijk en consequent te zijn in wat je van een kind verwacht.
PBS heeft als doel de leerprestaties te verbeteren door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en eventuele gedragsproblemen voorkomt.

De kernprincipes van PBS zijn:
  1. Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen
  2. Communiceer en onderwijs je verwachtingen
  3. Herken en bekrachtig gewenst gedrag
  4. Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag
  5. Wees duidelijk en consequent met de gevolgen
Middels een uitgebreide audit door externe experts is vastgesteld dat de basis PBS volledig is geïmplementeerd op de Amstelschool. Hierbij een link naar het handboek voor ouders:handboek_PBS_Amstelschool_ouders.pdf