Op de Amstelschool is uw kind in goede handen.

We vinden goed onderwijs belangrijk. Daar werken we elke dag hard aan met een professioneel en gemotiveerd team. Met doelgericht onderwijs op drie niveaus en met moderne methoden en middelen proberen we het maximale uit onze kinderen te halen. Daarnaast hebben we een zorgstructuur waarbinnen kinderen die meer zorg of uitdaging nodig hebben ook tot hun recht komen. Die zorg gebeurt zoveel mogelijk in de klas. We hebben een onderwijsassistente voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 5 t/m 8, die op vaste momenten in de week de leerkracht extra handen in de klas geeft, zodat de leerkracht met kleine groepjes kan werken.

Wij hebben een intern begeleider (IB’er) voor de kleutergroepen en een IB ’er voor de groepen 3 t/m 8 . De intern begeleiders zijn actief op drie niveaus: de zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse en schoolnabije zorg. Op elk van deze drie terreinen hebben de intern begeleiders verschillende taken en activiteiten. De IB ’ers zijn er om de leerkracht te begeleiden en te ondersteunen bij de zorg voor de leerlingen.