Onderwijsgroep Amstelland stelt hoge doelen

De onderwijsgroep stelt zich ten doel binnen een samenhangend beleid onderscheidend christelijk onderwijs te bieden, waarbij de kwaliteit van het onderwijs voorop staat.
Als bijzondere instelling doen we dit in het licht van de Bijbel. Ons handelen wordt vanuit deze beginselen gericht op: christelijk onderwijs voor kinderen van ouders die daarvoor uit overtuiging kiezen. Daarnaast stellen onze scholen zich open voor kinderen van ouders die daarvoor om andere redenen kiezen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of financiële draagkracht. Dit onderwijs komt tot stand met behulp van goed bereikbare, volwassen scholen, die in staat zijn veiligheid, continuïteit en kwaliteit te garanderen. Deze visie wordt met betrekking tot het onderwijs geconcretiseerd in een aantal beleidsuitgangspunten, waar de scholen ieder hun eigen specifieke invulling aan geven:

Naar leerlingen:
  • Wij geven de leerlingen kwalitatief goed onderwijs in een veilige en stabiele leersituatie
  • Wij zorgen voor een optimaal pedagogisch klimaat waarin het welbevinden van de leerling voorop staat
  • Wij zorgen voor een stabiele omgeving waar met aansprekende en maatschappelijk actuele methoden het onderwijs in een doorgaande lijn wordt verzorgd
  • Wij handelen uit respect voor elkaar en elkaars mening en verwachten dit ook van de leerlingen
  • Wij willen zorgen voor een -voor uiteenlopende niveaus- toegankelijk onderwijs.
Naar ouders/verzorgers:
  • Wij bieden ouders/verzorgers de garantie voor kwalitatief goed onderwijs, waarbij zij zeker weten dat hun kind of kinderen in goede handen zijn.
  • Wij kennen een eigen klachtenregeling en een procedure voor schorsing en verwijdering. Deze kunt u op deze website vinden onder het kopje 'ouders'.

Postadres:
Postbus 9188
1180 MD Amstelveen
info@onderwijsgroepamstelland.nlundefined

Bezoekadres:
Bouwerij 102
1185 XX Amstelveen
Tel.: 020 3454718
www.onderwijsgroepamstelland.nl