Ouderraad Amstelschool onmisbaar voor de school

De ouderraad (OR) van de Amstelschool heeft als doel de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen en de school te steunen bij het vervullen van haar taken. Op de Amstelschool kenmerkt de samenwerking zich als een warme, betrokken en respectvolle samenwerking.
Van de ouderbijdrage organiseren we een groot aantal activiteiten die binnen- en buitenschools plaatsvinden. De bekendste zijn:
  • Startfeest
  • Vuurvliegjesrace
  • Sinterklaas
  • Koningsdag
  • Avond4daagse
  • Juffendag
De organisatie van deze activiteiten vergt soms veel tijd. Daarom kunnen deze activiteiten alleen doorgang vinden als ouders betrokken zijn en mee helpen!

De samenstelling van de OR voor het schooljaar 2018-2019 is:
 
Voorzitter: Monique Lubbe
Secretaris: Edith Willems
Penningmeester: Louise Spaanderman
Leden: Eline Eysink Smeets
Harm-Jan Pietersen
Marlies Ledegang
Sylvia Dikmans
Freek Jonker
Arnout Koning
Esther Bosgra
Ina Veerman, leerkracht

De OR wordt gevormd door ouders van leerlingen van onze school die zich – bij voorkeur – voor meerdere jaren (minstens 3, maximaal 6) beschikbaar stellen. In principe vergaderen we iedere maand. Het organiseren van de activiteiten doen we in onderling overleg waarbij we rekening houden met persoonlijke interesse en belasting. Volgens ons OR Reglement bestaat de OR uit tenminste 6 leden. Mail met de OR als u geïnteresseerd bent deel te nemen.

Mocht u interesse hebben in het lezen van de notulen, dan is dat mogelijk en kunt u dat laten weten via OR@amstelschool.nl.