Een klassenouder onmisbaar voor regelzaken

Een klassenouder is een ouder van een kind uit de groep, die gedurende de periode van het schooljaar in opdracht van de groepsleerkracht activiteiten voor de groep (mede) organiseert of coördineert en zoveel mogelijk andere ouders van de groep bij activiteiten betrekt, om zodoende de groepsleerkracht te ondersteunen en te ontlasten. De groepsleerkracht heeft de volledige zeggenschap en verantwoordelijkheid over de te organiseren activiteiten. De klassenouder helpt en assisteert op aanwijzing van de groepsleerkracht bij de gewenste activiteiten of zorgt voor andere ouders die dit kunnen doen. Het is zeker niet de bedoeling om hiermee de individuele communicatie over kinderen over te nemen of te kanaliseren. Eén van de belangrijkste taken is het betrekken van de andere ouders uit de groep en het nog hechter maken van de relatie tussen ouders en de school. Zo zal de klassenouder bijvoorbeeld actief hulp kunnen werven voor allerlei hand- en spandiensten onder de ouders van de betreffende groep. In overleg met de groepsleerkracht zullen de volgende taken in aanmerking komen waarbij hulp van de klassenouder gewenst is of ouders verwacht wordt:
  • eerste aanspreekpunt voor ouders en de groepsleerkracht voor activiteiten van de groep;
  • hulp bij spelletjes in de groep;
  • vervoer naar excursies van de groep;
  • ouders werven voor vervoer naar excursies, schoonmaken etc.;
  • communicatie naar de andere ouders met betrekking tot bijvoorbeeld excursies etc.; hulp bij projecten in de groep;
  • verkrijgen van hulpmiddelen bij projecten in de groep;
  • verjaardag van de leerkracht.
Voor bepaalde activiteiten kan ook de ouderraad een beroep doen op de klassenouder, zoals o.a. bij het kerst- en paasontbijt, het schoolreisje en het startfeest.

De klassenouder beheert ook de ‘Lief en Leed pot”. Daarvoor int zij/hij per jaar een klein bedrag bij de ouders van de groep om daarvan iets te kunnen kopen bij een bijzondere gebeurtenis of juffendag. (richtlijn €10,- p/j). Het overgebleven budget wordt meegenomen naar het volgende jaar en overgedragen aan de volgende klassenouder. In groep 8 wordt het resterende bedrag aan het kamp budget toegevoegd.