Regelmatige controle op hoofdluis voorkomt erger

Iedere school heeft bij vlagen last van luizen. Luizen zijn geen teken van slechte hygiëne, maar komen juist op hele schone hoofden het meeste voor.
Ieder kind op onze school is verplicht een luizencape te hebben, om verspreiding van luizen via jassen te voorkomen. Deze kunt u voor € 5,00 aanschaffen bij onze schoolassistent of administratie.
Na iedere vakantie en wanneer het nodig is worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Deze controle wordt gedaan door ouders van de school. U wordt dezelfde dag telefonisch op de hoogte gesteld mochten er bij uw kind luizen of neten zijn gesignaleerd. U kunt dan zo snel mogelijk actie ondernemen, bij luizen wordt u gevraagd uw kind spoedig op te halen voor behandeling, want luizen verspreiden zich snel. Mocht u informatie willen over wat u moet doen, dan heeft de schoolleiding die voor u beschikbaar. Ook kunt u kijken op de website: http://www.landelijksteunpunthoofdluis.nl