Overblijven/tussenschoolse opvang; een prettige middagpauze

Naast betaalde TSO-krachten werken wij op school met een rooster van de ouders die de kinderen laten overblijven. Blijft uw kind over op school, dan zult u ongeveer vier keer per jaar ingeroosterd worden om bij een lunchpauze te helpen bij het overblijven. Dit is noodzakelijk om de kinderen veilig en goed te begeleiden bij het overblijven. Ouders begeleiden de kinderen tijdens het overblijven, ze eten met hen en doen spelletjes. Bij mooi weer wordt er ook een poosje buiten gespeeld.

Als uw kind overblijft koopt u bij voorkeur een jaarabonnement.
Overblijven kan ook door middel van de zogenoemde 'overblijfstrippenkaart”. Deze kaart geeft recht op 20 x overblijven. Een overblijfstrippenkaart blijft gedurende de hele periode dat uw kind op de Amstelschool naar school gaat geldig. U geeft van tevoren een automatische incasso af voor het innen van de kosten voor de strippenkaart of abonnement.
Klik hier voor het TSO aanmeldingsformulier: TSO_aanmeldingsformulier_2018-2019.pdf en toestemmingsformulier  met_iemand_meer_voor_lunch_2018-2019.pdf

Mocht u vaker willen helpen bij het overblijven en ook een betaalde kracht worden? Neemt u dan contact op met onze TSO-coördinator.
De verantwoordelijkheid voor het overblijven valt onder de directie van de school. De organisatie van de tussenschoolse opvang is in handen van de TSO-coördinator Marja Lyklema (tso@amstelschool.nl).
Klik hier voor het laatste rooster voor hulpouders:  TSO_ROOSTER_maart_2019_tot_en_met_mei_2019.pdf  en TSO_ROOSTER_Juni_en_Juli_2019.pdf

Alle informatie over de tussenschoolse opvang vindt u in dit informatieboekje: TSO_informatieboekje_2018-2019.pdf