een vestiging van Tante Kaatje Kinderopvang

De Amstel BSO

In de Amstelschool verzorgt Tante Kaatje Kinderopvang de naschoolse opvang. Dat doen we in nauw overleg met de school, want ook wij onderschrijven het belang van een veilige omgeving waar kinderen zich gewenst voelen en mogen zijn wie ze zijn. Duidelijk en consequent zijn in wat er van de kinderen verwacht wordt, letten én benoemen wat goed gaat, dat zorgt voor een prettige sfeer. Dan kan een kind zicht ontwikkelen in de richting die het zelf kiest. Fascinerend om gade te slaan, want bij elk kind weer zo verschillend.

Voor het bieden van goede zorg zijn het de mensen die het verschil maken. Onze selectie is zorgvuldig: we hebben juffen en meesters in dienst die van kinderen houden, die flexibel zijn (een must als je met kinderen werkt), prettig communiceren en hun werk met hart en ziel doen. Na school tafelen de kinderen eerst in vaste groepjes en mogen ze daarna kiezen wat ze gaan doen. Koken en bakken, knutselen, schilderen of lekker luieren met een stripboek, het kan en mag allemaal. Want na schooltijd is het jouw tijd en mag je zelf kiezen wat je doet. De kinderen bepalen samen met de pedagogisch medewerkers wat er op het programma komt. Er is een sportjuf of -meester aanwezig die de kinderen uitdaagt om lekker te gaan bewegen in het park, de speelzaal of de dichtbij gelegen sporthal.

We stimuleren de fantasie van de kinderen door zoveel mogelijk speelmaterialen te bieden waarbij ze zelf moeten bedenken wat ze ervan gaan maken, het zijn spelmaterialen die niet ‘af’ zijn. Daarnaast opereren we maatschappelijk bewust. Dat uit zich bijvoorbeeld in het knutselen met restmateriaal, het beperken van de hoeveelheid suiker en keuze voor natuurlijke materialen.

Wilt u meer informatie, een rondleiding of uw kind inschrijven? Bel of mail ons dan: Telefoon: 020 – 472 21 42 E-mail: admministratie@tantekaatje.info

Shape Image
Shape Image
Shape Image