Groep

0 / 1C

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Na de vakantie start onze 0/1C groep voor kleuters die tussen 1 januari en 1 juli 2020 vier jaar zijn geworden/worden. Vaak starten we de dag in de kring. Eerst nog even samen met papa of mama een boekje lezen. Als de bel gaat gaan we écht beginnen. We kijken samen of iedereen er al is, zingen een liedje en kijken welke dag het is. Aan de hand van dagritmekaarten bespreken we wat we allemaal gaan doen op een dag. Soms staan er ’s morgens ook al spelletjes klaar op tafel waar de kinderen mee kunnen starten. In de kring doen we met de hele groep verschillende activiteiten die te maken hebben met rekenen en taal en soms een filmpje, een liedje en zelfs al Engelse les.

Voor het werken in de hoeken kiezen de kinderen zelf via het digikeuzebord waar ze willen spelen. Dit is een keuzebord op het digibord. De kinderen kunnen zelf hun naam slepen naar het onderdeel waar zij willen spelen. Zo leren ze plannen en zelfstandig keuzes maken om samen te werken.

In de kleutergroepen werken we met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen zoals herfst, winter, lente en zomer. De activiteiten van rekenen, taal, muziek en de sociale ontwikkeling worden gekoppeld aan het betreffende thema. In de speelzaal kunnen de kinderen klimmen en klauteren, bewegen op muziek en tik- en balspellen doen. Buiten spelen de kinderen elke dag met fietsen, karren, scheppen, emmertjes, banden en planken. Ook kunnen ze heerlijk rennen, op de duikelstang of van de glijbaan.

Groep

1 / 2A

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Voor het eerst naar school… wat een grote stap in een kinderleven! Erg leuk maar ook spannend; voor kinderen én voor ouders. In groep 1/2A zorgen wij voor een veilige leeromgeving voor ieder kind. Pas dan kan een kind goed tot leren komen. De nadruk in groep 1/2A ligt op ontdekken, zelf doen, veel bewegen en verwonderen. Wij bereiden de kinderen voor op het vervolg van de basisschool door te werken aan bepaalde voorwaarden voor taal en rekenen. Dit gebeurt door te bewegen met je lijf waardoor je aan ruimtelijke oriëntatie werkt, door te spelen met constructiemateriaal, door gericht een taakje te doen, door samen met de juf een werkje te doen en door te ontdekken in de speelhoeken in de klas. Dit kan zijn een ontdekhoek, een huishoek, een bouwhoek, een atelier of een lees- en luisterhoek.

Het schooljaar is verdeeld in thema’s. Je kunt hierbij denken aan de seizoenen, verkeer, Sinterklaas en Kerst. Dit is een kapstok voor ons aanbod in de klas. Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen door middel van het Digikeuzebord. Naast een leerlingvolgsysteem is het Digikeuzebord ook een kies- en planbord voor de kinderen.

Wij zijn Sharon en Shewa en wij gaan er een mooi jaar van maken!

Groep

1 / 2B

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Hallo, aan degene die speciaal even bij ons komt buurten!

Waar het allemaal begint, de kleuters……

Heerlijk samen spelen, bewegen en ontdekken. Nieuwe dingen zien, horen en ervaren in de wereld om je heen. Op je eigen manier en in je eigen tempo. Wij werken aan Engels en vanuit thema’s en laten ons inspireren door de Da Vinci methode voor wereldoriëntatie. In de kring doen we met de hele groep verschillende activiteiten die te maken hebben met rekenen, taal, gesprekjes voeren, dansen en bewegen. Ook werken we in kleine kringen zodat we elk kind goed kunnen zien.

In de speelzaal en tijdens het buitenspelen gaan de kinderen heerlijk bewegen. We hebben vakleerkrachten voor gym, muziek en dans en ook wij juffen kijken en luisteren enthousiast mee met deze lessen. Nu we u wat meer hebben verteld over de schooldagen is het misschien ook fijn om te weten wie de juffen zijn. We stellen ons graag even voor.

Ik ben Mandy Schuurmans en geef sinds januari 2019 les op de Amstelschool. Ik ben begonnen met lesgeven in het instroomklasje. In dit klasje mocht ik de kinderen lesgeven die net 4 jaar waren geworden. De afgelopen 2 jaar dat ik op de Amstelschool werk heb ik zelf ook ontzettend veel geleerd. Ik volg het zij-instroomtraject waar ik veel informatie krijg die ik direct in de klas kan toepassen en eigen weet te maken. Naast juf ben ik ook moeder. Ik heb twee zoontjes van 7- en 4 jaar en woon in Amstelveen. Juf Simone werkt sinds 2019 op de Amstelschool als kleuterleerkracht. Ook verzorgt zij op een hogeschool de bibliotheekcollectie en geeft er les aan HBO studenten. De twee werksituaties versterken elkaar maar … waar het hart gaat is bij de kinderen.“Ik geniet ervan om de kinderen elke dag weer anders mee te maken.”

We zien de kinderen stapsgewijs groeien en prijzen ons gelukkig om dit te ervaren. Het is ook fijn om na de kleuterperiode de kinderen zelfverzekerd naar groep drie te zien gaan.

Juf Mandy en juf Jitske

Groep

3

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Altijd spannend, de overstap naar groep 3. Met zoveel enthousiasme stappen de kinderen de wereld van letters en cijfers in. We zijn elke keer weer verrast hoe snel de kinderen kunnen lezen. De eerste verhaaltjes om te lezen, zo leuk!!

Vanaf dag 1 stappen de kinderen in Lijn 3 met Ben Bus de chauffeur en gaan ze op ontdekkingsreis en leren ze lezen. Door verschillende werkvormen te gebruiken, zoals: bewegend leren, spelletjes, circuit, computer, ontdek- en themahoek, kan iedereen op zijn eigen manier leren.

Met Getal&Ruimte en Met sprongen vooruit bieden we het rekenen aan. We werken met concreet materiaal en spelen echte situaties uit. Van daaruit maken we de stap naar het werken in een schrift. Zo zien we de kinderen springen door de klas, dobbelsteenspellen spelen, verliefde harten herkennen, winkeltje spelen.

Naast het lezen en rekenen leren de kinderen schrijven met Klinkers de cijfers en schrijfletters. Het leren van verbonden schrijfletters vinden we belangrijk. Als deze vaardigheid zich goed ontwikkelt, dan helpt dat ook bij het leren lezen en rekenen.

Juf Yvonne B en juf Maartje

Groep

4

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Groep 4 bestaat uit hele enthousiaste kinderen. Elke dag komen ze verwachtingsvol op school. Wat gaan we vandaag leren en doen? Direct bij het binnenkomen rennen ze naar elkaar, naar de juf of naar het bord … kijken wat is er vandaag voor iets nieuws.

We starten de meeste dagen met het maken van de leeskilometers (15 minuten echt lezen). Met rekenen leren we dit jaar de tafels, optellen en aftrekken tot in de honderden, klokkijken hele, halve uren en kwartieren en met geld rekenen.

Met taal/spelling gaan we nu echt begrijpend lezen, verhalen schrijven, vertellen en luisteren, gedichten voordragen, maar ook formulieren invullen … We gaan oefenen voor het echte werk.

‘s Middags doen we verkeer, Engelse liedjes en spelletjes, en met de Da Vinci methode leren we over de natuur, geschiedenis, proefjes, aardrijkskunde (nog geen topografie)… enz.

Gelukkig vindt de juf ook nog best iedere dag een kwartiertje om met de goocheldoos, de lego, de auto’s, de spellen … enz te spelen met elkaar.

Juf Lieke en meester Martijn

Groep

5

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Hoera je zit u al in groep 5! Dit leerjaar ga je alles wat je al geleerd hebt in de onderbouw verder uitbreiden. Je krijgt meer inzicht op de spellingsregels zodat je ze ook kan toepassen buiten de spellingsles. Bij rekenen gaan wij werken met sommen tot de 1000. Waarbij onder andere sommen met geld, meten en wegen, klokkijken en de tafels boven de 10 aan de orde komen. Onze zaakvakken zijn ondergebracht in de methode Da Vinci waar je uitgedaagd wordt verwonderingsvragen te stellen maar ook zelf op onderzoek gaat. Je gaat groepswerken maken maar ook individueel aan het werk. Je leert dit jaar wat het is om iets te presenteren, te werken in kleine groepen en met grote groepen, een mening te formuleren en nog veel meer. Onze taalmethode Taalverhaal helpt je dit te leren. Voor het vak Engels gebruiken wij de methode Groove Me. Veel aandacht is er voor begrijpend lezen met de Methode Nieuwsbegrip en het vak Verkeer staat ook geregeld op het rooster. Maar elke week starten wij flitsend met een uitdagende creatieve les welke gegeven wordt door een professionele beeldende kunst leraar. Dit is nog niet alles want In de rest van de week krijg je ook nog les van een heuse muziekdocent, een geweldig leuke gymleerkracht, een swingende dansdocent.

Juf Yvonne T en meester Martijn

Groep

6

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Hoi allemaal, 

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Naast de leervakken besteden wij veel aandacht aan het pedagogisch klimaat in de klas. In de groep staan de waarden veiligheid, respect en verantwoordelijkheid centraal. Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat je je prettig voelt op school.

Klassengesprekken, kindgesprekken en werken aan de executieve functies vinden wij een belangrijk onderdeel in het samenzijn met de kinderen.

In groep 6 leren we de kinderen meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. Ze gaan werken met een weektaak, houden presentaties, leren hoe beter met elkaar samen te werken. Ook rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen krijgen de dagelijkse aandacht. De vakken natuur, topografie, aardrijkskunde, geschiedenis en techniek bieden wij vakoverstijgend aan in de methode van DaVinci.

Enthousiast zijn wij over onze vakdocenten van dans, muziek en handvaardigheid.

We houden tentoonstellingen en de kinderen bereiden 3x per jaar een open podium voor waarbij ouders van harte welkom zijn.

In deze groep werken we ook aan digitale vaardigheden. We werken met google classroom, maken digitale opdrachten en spelen regelmatig digitale quizzen om de kennis te testen.

Samen met de kinderen maken we er ieder jaar weer een gezellig en leerzaam jaar van!

Groetjes juf Ina en juf Fijnanda

Groep

7

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Groep 7, het één na laatste jaar op de basisschool. Wat worden ze toch snel groot! Aan het einde van dit schooljaar ontvangen de leerlingen namelijk al hun voorlopige advies. Dit jaar is misschien wat spannend, maar wij proberen met zijn allen het beste uit elke leerling naar boven te krijgen.

In groep 7 hebben wij een grote verscheidenheid aan vakken. Natuurlijk bestaat de basis elke dag uit de kernvakken: rekenen, taal en spelling. Het rekenaanbod in groep 7 is erg breed. Denk hierbij aan: breuken, procenten, decimale getallen en inhoudsmaten. Taal gaat dieper in op de voorgaande leerlijnen: luisteren en spreken, woordenschat, woord- en zinsbouw en stellen. Zinsontleding speelt dit jaar een grote rol en zal dan ook veel aandacht krijgen. In groep 7 wordt spelling uitgebreid met een groter aanbod aan werkwoordspelling.

Naast de kernvakken volgen de kinderen net als voorgaande jaren ook de vakken DaVinci, Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), Verkeer, Engels, Muziek en Handvaardigheid. In groep 7 wordt Studievaardigheden ook nog toegevoegd aan dit rijtje. Op deze manier bereiden wij de kinderen voor op het voortgezet onderwijs.

De sfeer in de klas is natuurlijk van groot belang. Hier besteden wij dan ook veel tijd aan. Door middel van sociaal emotionele of teambuilding spellen worden de kinderen gemotiveerd om elkaar beter te leren kennen en begrijpen.

Juf Lynn en meester Guy zijn de leerkrachten van deze groep. Door de ervaring en positiviteit van juf Lynn te combineren met de nieuwe inzichten en het enthousiasme van meester Guy, staat er een goed en gezellig team voor de klas. Samen doen wij er alles aan de kinderen van groep 7 een gezellig en leerzaam jaar te bieden.

Groep

8

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Groep 8, dat betekent alweer het laatste jaar van de basisschool! Dat moet dus een heel speciaal jaar worden, want iedereen verdient een mooi afscheid van een belangrijke periode. Ergens afscheid nemen betekent ook een nieuwe start. Dit schooljaar gaan de kinderen op zoek naar een nieuwe passende school. Met het definitief advies gaan de leerlingen op bezoek bij open dagen en lesjesmiddagen om uiteindelijk weloverwogen een nieuwe keuze te maken.

We bereiden de kinderen uit groep 8 voor op de stap naar het Voortgezet Onderwijs. Dat betekent steeds zelfstandiger worden, huiswerk maken, zelf verantwoordelijk voor het leerproces nemen, zelf leren plannen/organiseren en in verschillende vormen samenwerken. Zo sluit de basisschool straks beter aan op de stap naar het voortgezet onderwijs.

In het laatste schooljaar maken we er ook vooral een leerzaam jaar van. Vanuit de kernvakken wordt veel herhaling aangeboden. Met wereldverkenning leren de kinderen over de thema’s Maori’s,

Aziaten en de tijd van Wereldoorlogen. Maar komen er ook veel leuke taken bij; spelletjes met kleuters begeleiden, tutorlezen, organiseren van het open podium en afval prikken op het schoolplein om de buurt schoon te houden.

Aan het eind van het jaar werken we samen aan een spetterend afscheid. We gaan een dag op schoolreisje naar Walibi, met elkaar drie dagen op kamp naar Ter Aar en sluiten af met een fantastische musical in de laatste schoolweek. Dat wordt een prachtig afscheid!

Meester Mark en meester Emiel