In 2014 heeft de Amstelschool een videoclip gemaakt naar aanleiding van ons 40-jarig bestaan. Klik op de link om het filmpje te bekijken: lipdub Amstelschool.

De Amstelschool is een relatief kleine school in Ouderkerk aan de Amstel met ongeveer 200 leerlingen. De school heeft een open en informeel karakter. Het is een moderne, open, protestants christelijke school in een gemoderniseerd gebouw.

Onze missie is “Samen het beste uit jezelf halen
In een veilige en stabiele omgeving waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar kennen,  kunnen kinderen hun eigen talenten en bekwaamheden maximaal ontdekken en ontwikkelen. De betrokkenheid van kinderen bij de hen omringende wereld gebruiken we om betekenisvol onderwijsaanbod te bieden. Waar mogelijk zullen thema’s vakoverstijgend worden aangeboden, zodat de samenhang en verbanden duidelijk worden. De Amstelschool biedt kwalitatief goed onderwijs en draagt bij aan de opvoeding en vorming gebaseerd op de christelijke identiteit. De Amstelschool wil de kinderen begeleiden bij het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen leren en eigen gedrag.

De wijze waarop wij ons onderwijs inrichten wordt gedragen door de volgende vier pijlers:

Balans tussen cognitieve en creatieve ontwikkeling
Waar ruimte is om je talenten en kwaliteiten te ontdekken en in brede zin te ontwikkelen.

Positief pedagogisch klimaat
Waar kinderen zich optimaal ontwikkelen in een veilige en prettige omgeving.

Met en van elkaar leren
Een lerende organisatie, waar kinderen mede-eigenaar zijn van hun ontwikkeling.

Voorbereiden op de toekomst
Kennis en vaardigheden meegeven die nodig zijn om met vertrouwen verder te groeien.