Van en met elkaar leren

Welkom bij De Amstelschool

De Amstelschool is een kleinschalige school waar iedereen welkom is. Met een hecht en enthousiast team streven wij ernaar om samen te zorgen dat ieder kind het beste uit zichzelf haalt. Wij staan voor een persoonlijke benadering waarbij kinderen, leerkrachten en ouders elkaar kennen en vertrouwen.

De Amstelschool staat voor een balans tussen de cognitieve en brede ontwikkeling.

About Us
shape image
shape image
shape image
shape image

00

Leerlingen

00

Leerkrachten en ondersteunend personeel

00

Klassen

00

Vakdocenten

referenties

Wat ouders zeggen over Amstelschool

Wij bieden een veilige en stabiele omgeving waar iedereen elkaar kent. We staan voor kwalitatief goed onderwijs en een waardevolle bijdrage aan de opvoeding en vorming van de kinderen, gebaseerd op de christelijke identiteit. Kinderen zijn vrij om hun eigen talenten en bekwaamheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Balans

Balans tussen cognitieve en creatieve ontwikkeling

We kijken wat ieder kind nodig heeft om de door ons gestelde doelen te behalen. Zo nodig bieden we leerlingen naast de basisstof verrijking aan en extra ondersteuning in de vorm van extra instructie of remediëring, zowel binnen als buiten de klas.