Interne en externe vertrouwenspersonen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de contactpersoon. De contactpersoon is er voor u en voor uw kind. Zij luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en advies. Zij maakt met u een stappenplan voor het stoppen van het door u gesignaleerde ongewenste gedrag.

De contactpersonen op de Amstelschool zijn Ina Veerman (i.veerman@ogamstelland.nl) en Shewa van de Scheur (s.vandescheur@ogamstelland.nl).

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies ook optreden als bemiddelaar.

Externe contactpersoon: Mevrouw Pepita David

Email: p.david@planet.nl

Mobiel: 06-34348288

Bij klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek of geestelijke geweld kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De inspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op deze inspecteur. Tel. 0900-1113111.