DaVinci

Een methode voor wereldverkenning

De Amstelschool werkt met de Da Vinci methode. Dit is een methode voor wereldverkenning. Met deze methode werken we thematisch en in een doorlopende en geïntegreerde leerlijn. Deze leerlijn bestaat uit 30 thema’s voor groep 1 t/m 8.

In deze thema’s zijn de kerndoelen oriëntatie op jezelf en de wereld, canon van de Nederlandse geschiedenis, 21ste eeuwse vaardigheden, burgerschap, filosofie, levensbeschouwing, techniek en wetenschap verwerkt. Naast de zaakvakken en wereldoriëntatie, komen de volgende onderdelen aan bod;

De 21ste eeuwse vaardigheden, met daarbinnen programmeren, en burgerschapsvorming

Wetenschap & techniek

Onderzoekend & ontwerpend leren

Shape Image
Shape Image
Shape Image