Onderwijs met een hart... voor de wereld

Ons team

Ons team bestaat uit ongeveer 20 personen en is divers in samenstelling, leeftijd en ervaring. Het geringe personeelsverloop zegt iets over de prettige werkplek en de goede sfeer op onze school. Alle leerkrachten hebben de mogelijkheid om begeleid te worden door een coach van de onderwijsgroep Amstelland. Binnen ons team worden vernieuwingen en verbeteringen besproken en met enthousiasme opgepakt.

Shape Image
Shape Image
Shape Image

De leerkrachten

De meeste leerkrachten werken parttime en vormen samen met een duo-partner een team voor de groep. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in een bepaald vak- of ontwikkelingsgebied. Op onze school is specialistische kennis aanwezig op het gebied van: rekenen, taal, Engels, gedrag en ICT.

Onze leerkrachten worden versterkt door een schoolassistent, een managementassistent, een leerkrachtondersteuner, een onderwijsassistent, een directeur en twee intern begeleiders.

Het managementteam

Het managementteam bestaat uit de directeur, een leerkracht/bouwcoördinator van de bovenbouw en de intern begeleider. Dit team verricht voorbereidende werkzaamheden voor teamvergaderingen en bereidt het beleid voor.

Stagaires

De Amstelschool werkt met stagiaires die opgeleid worden tot onderwijsassistent of leerkracht. Er wordt jaarlijks goed bekeken welke leerkrachten de stagiaires zullen begeleiden. Dankzij de aanwezigheid van stagiaires blijft ons team scherp. We worden voortdurend bevraagd op het functioneren in de school en daar leren we steeds opnieuw van.

Zij-instromers

Op onze school werken regelmatig zij-instromers. Deze collega’s hebben de juiste vooropleiding en ervaring en hebben een intensief voortraject gevolgd d.m.v. een portfolio en assessment. Zij zijn bekwaam om direct een klas te kunnen draaien en krijgen hierbij in- en externe ondersteuning.

shape image shape image shape image

Onze leerkrachten

Groep 1-2 A:

Juf Marjon

Groep 1-2 B:

Juf Marieken en juf Moniek

Groep 3:

Juf Mandy en juf Carla

Groep 4:

Meester Martijn en juf Sharon

Groep 5:

Juf Ina en Juf Mariska

Groep 6:

Juf Lieke en meester Fabian

Groep 7:

Juf Yvonne en meester Fabian

Groep 8:

Juf Lynn en meester Emiel

Ons ondersteunend personeel

Directie

mevr. Marleen Sluijk

Managementassistent / leraarondersteuner

mevr. Astrid Hardonk

Schoolassistente

Juf Selma

Onderwijsassistente

Juf Maxine

Intern begeleider groepen 4 t/m 8

Juf Shewa

Intern begeleider 1 t/m 3

Juf Shewa

Gymleerkracht/leraarondersteuner

   Juf Karlijn