Onderwijs met een hart... voor de wereld

Onze identiteit

“Godsdienstonderwijs draagt bij aan levensbeschouwende ontwikkeling. Op onze school is iedereen welkom, met welke geloofsovertuiging of achtergrond dan ook. Wij leren van elkaar en met elkaar.”

De Amstelschool is een open protestants-christelijke school. Dit houdt in dat iedereen die onze grondslag respecteert welkom is. Wij zijn van mening dat dankzij deze christelijke grondslag de kinderen iets extra’s meekrijgen bovenop de wettelijke verplichtingen.

Onze protestants christelijke grondslag uiten we door de manier waarop we met elkaar omgaan en door terugkerende elementen, zoals het vieren van de christelijke feestdagen met daarbij advent, een kerstdiner en een paasontbijt. Daarbij vinden we het belangrijk op een positieve manier aandacht te besteden aan de onderliggende boodschap, de verhalen en de gebruiken.

De Amstelschool staat open voor kinderen van alle religies en besteedt aandacht aan diverse geestelijke stromingen. Onze leerlingen leren over het Christendom, Jodendom, Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme en andere levensbeschouwelijke stromingen. Daarnaast praten wij over religies als daar in de groep of maatschappelijk gezien (bijvoorbeeld door het nieuws) een aanleiding voor is.

Shape Image
Shape Image
Shape Image