Ouderraad

De ouderraad helpt de school door het organiseren van verschillende feesten en activiteiten. Denk daarbij aan het startfeest, het Sinterklaasfeest, de vuurvliegjesrace, koningskar, financiering van diverse culturele uitjes, het schoolreisje en de versiering in school bij verschillende evenementen. Ook zetten we de leerkrachten af en toe in het zonnetje zoals bij de dag van de leerkracht.

Omdat het organiseren van deze activiteiten soms veel mankracht vereist, vragen we ouders om ons te helpen. Er wordt dan altijd een oproep in Parro geplaatst en alle hulp is welkom, vele handen maken licht werk!

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Bijdrage

Om deze activiteiten te betalen vragen we ieder jaar een financiële bijdrage van de ouders. Deze vrijwillige bijdrage is opgebouwd uit twee componenten (2023/2024):

  1. Een algemeen deel voor de activiteiten zoals boven beschreven (35 euro)
  2. Een bijdrage voor het schoolreisje (40 euro)

Hoewel de bijdrage in principe vrijwillig is, is het essentieel om alle extra’s te kunnen bekostigen.

Daarnaast vragen we een extra vrijwillige bijdrage voor materialen waar de school niet voldoende budget voor heeft, maar die het leren voor onze kinderen wel leuker maken. Van deze bijdrage heeft de school bijvoorbeeld materialen voor Da Vinci gekocht en programmeer materialen zoals de Bee-Bot en robots.

We vergaderen ongeveer eens in de 6 weken, de notulen zijn op te vragen via ons email adres: or.amstelschool@ogamstelland.nl. Mocht je interesse hebben ons team te komen versterken, feedback of suggesties hebben, neem dan contact met ons op via email of met een van onze leden.

shape image shape image shape image

Samenstelling

De samenstelling van de OR voor het schooljaar 2023-2024 is:

Voorzitter

Ilona Bakkenist-Verburg

Secretaris

Saskia Scott

Penningmeester

Nick Pals

Leden

Jonna Schippers

Hans van Wijk

Christina Feray-Ceulemans

Annet Timmer

Dana Willemse

Merette Wedman

Ina Veerman, leerkracht