Overige vakken bij amstelschool

Overige vakken

Shape Image
Shape Image
Shape Image

Als basisschool willen we onze leerlingen de kennis en vaardigheden leren die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren in de maatschappij. Daarom richten wij ons naast de vakken taal, rekenen, wereldoriëntatie en andere kernvakken, op de ontwikkeling van vaardigheden zoals:

  • Samenwerken
  • ICT-geletterdheid
  • Communicatie
  • Kritisch denken
  • Creatieve oplossingen zoeken
  • Jezelf leren presenteren

Wij bouwen er stapsgewijs aan om deze vaardigheden een structurele plek in ons onderwijs te geven.