Kernvakken: Rekenen Taal Spelling Lezen

Onze taalactiviteiten per groep

Op de Amstelschool beginnen we al vroeg met voorbereidende taalactiviteiten. Bij de groepen 1 en 2 staat er iedere week een letter centraal. Kinderen worden uitgedaagd om spullen mee te nemen die met de betreffende letter beginnen en er worden woordwebben gemaakt. We werken thematisch waarbij woordenschat ruimschoots aan bod komt. Ook bieden we diverse taalactiviteiten aan in de lessen en in de weektaak.

Leren en tegelijkertijd de wereld ontdekken

Groep 3 werkt met de methode ‘Lijn 3’. Deze methode speelt door middel van aansprekende thema’s in op de nieuwsgierigheid van kinderen. Op deze manier ontwikkelen de kinderen lees- en taalvaardigheden terwijl ze de wereld ontdekken. Naast spelling, woordenschat, stellen en begrijpend luisteren, komt leesbevordering in deze methode aan bod. De ‘Lijn 3’ methode bevat diverse werkvormen die ook geschikt zijn voor samenwerkend leren. Een groot voordeel van de methode is dat het leesonderwijs kan gedifferentieerd worden, ondanks dat de boekjes hetzelfde zijn.

Een sterke spelling- en woordenschat

De groepen 4 t/m 8 werken met de taal- en spelling methode ‘Taalverhaal’. Deze methode dekt alle 12 kerndoelen van de Nederlandse taal voor het basisonderwijs. Wij hebben voor deze methode gekozen vanwege de sterke spelling- en woordenschat lijn, de optimale differentiatie, de slimme inzet van media en inspirerende extra filosofielessen.

Voor begrijpend leesonderwijs maken we gebruik van ‘Nieuwsbegrip’. Deze teksten gaan over actuele nieuwsitems en zorgen voor uitdaging voor alle leerlingen.

Ons rekenonderwijs per groep

Op de Amstelschool liggen de resultaten voor rekenen al jaren boven het landelijk gemiddelde.

De leerlingen uit de groepen 1 en 2 krijgen rekenactiviteiten op een uitdagende en onderzoekende manier. Alle domeinen van rekenen komen meerdere keren per jaar aan bod, de doelen die bereikt dienen te worden staan ingepland en de leerkrachten ontwerpen verschillende activiteiten binnen de thema’s.
Zo leren de kinderen spelenderwijs omgaan met de telrij van 0 tot 20, hoeveelheden en getallen, het meten van lengte, inhouden en gewichten en de betekenis van geld en tijd. Wij bieden een leerlijn aan van ‘rekenen met je lijf’ (spelend leren) naar ‘rekenen in een speels leerwerkboekje’ voor groep 2.

Getal en Ruimte Junior

Alle groepen werken met de rekenmethode ‘Getal en Ruimte Junior’. De methode gebruikt een heldere en gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp per week en duidelijke rekenstrategieën. De leerlingen krijgen iedere dag instructies en gaan in stapjes van oefenen naar toepassen.

De methode biedt duidelijke en werkende strategieën en geeft dagelijks tijd voor automatiseren en memoriseren. Dankzij deze methode krijgen kinderen meer zelfvertrouwen doordat ze zonder omwegen sneller verder komen. De rekenmethode ‘Getal en Ruimte Junior’ biedt de mogelijkheid om op drie niveaus te werken.

Razend enthousiaste rekenaars

Sinds een aantal jaar nemen wij met de bovenbouw deel aan het project ‘Razend Enthousiaste Rekenaars’. Dit project is tot vorig jaar in opdracht van KPMG door de CED-groep opgezet en gericht op de beste rekenaars van de groepen 7 en 8. Een erg inspirerend en motiverend project voor de leerlingen! We zijn zelfs al een aantal keer in de prijzen gevallen waardoor we besloten hebben dit project verder zelf te gaan dragen.