Sociaal-emotionele vorming (PBS)

We stimuleren gewenst gedrag

Binnen onze school wordt gewerkt volgens de principes van PBS. PBS betekent; Positive Behaviour Support. Dit principe is een schoolbrede aanpak waarbij we gewenst gedrag stimuleren. Op deze manier weten de kinderen wat gewenst gedrag inhoudt en wat er van hen wordt verwacht.

Shape Image
Shape Image
Shape Image

De focus van PBS

We focussen ons niet op wat er niet goed gaat, maar vieren wat er wel goed gaat. Dit resulteert zich in een positieve sfeer die het gedrag van kinderen gunstig beïnvloedt. PBS levert een bijdrage aan het creëren van een veilige omgeving waar kinderen zich fijn, gewenst en gezien voelen en zich goed kunnen ontwikkelen.

Hoe pas je PBS toe?

Gewenst gedrag kun je op dezelfde manier leren zoals je taal, rekenen en aardrijkskunde leert. Het is belangrijk om duidelijk en consequent te zijn, zodat een kind weet van je van hem of haar verwacht.

Het doel van PBS

Het doel van PBS is om de leerprestaties te verbeteren, door een sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en eventuele gedragsproblemen voorkomt.

De kernprincipes van PBS

  1. Ontwikkel duidelijke gedragsverwachtingen
  2. Communiceer en onderwijs je verwachtingen
  3. Herken en bekrachtig gewenst gedrag
  4. Minimaliseer de aandacht voor ongewenst gedrag
  5. Wees duidelijk en consequent met de gevolgen

Voor meer informatie verwijzen we u naar het handboek voor ouders: