Bekijk onze

Schooltijden en vakantierooster

Op de Amstelschool werken wij met het vijf-gelijke-dagenmodel. Dit betekent dat alle groepen van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 14:15 uur les hebben. Wij hebben geen korte en lange dagen meer.
In Parro vindt u een kalender waarop u alle actuele activiteiten kunt vinden. Hieronder vindt u o.a. de school- en gymtijden.

Bekijk het rooster in de Parro app

Ga naar de Parro app
About Us About Us
shape image
shape image
shape image
shape image
shape image
shape image
shape image
shape image
shape image

Schooltijden

Groep 1 tot en met 8:

Maandag t/m vrijdag van:
8.30 tot 12:00 en 12.45 tot 14.15

Lunch van 12.00 tot 12.45

shape image
shape image

Gymtijden

Groepen 1-2

Deze groepen gymmen gedurende de week een aantal keren in de speelzaal die zich in de school bevindt.

Groepen 3 t/m 8

Deze groepen hebben een blokuur gym op dinsdag, onder begeleiding van een vaste gymleerkracht en hun eigen leerkracht.

VakantieroosterVijf-gelijke-dagen model

Sinds schooljaar 2019-2020 zijn wij gestart met het vijf-gelijke-dagen model. Dit houdt in dat alle kinderen op alle dagen van de week van 8:30 uur tot 14:15 uur naar school gaan en van 12:00 uur tot 12:45 pauze hebben.

De voordelen van dit model:

  • Dankzij dit model kunnen we de kwaliteit van het onderwijs behouden en verbeteren
  • Kinderen kunnen geconcentreerder werken
  • Een rustiger effect vanuit pedagogisch oogpunt
  • Alle dagen zijn wat betreft schooltijd hetzelfde
  • Minder afleiding en een beter schoolritme door de kortere pauzes
  • De leerstof kan evenredig over de schooldagen worden verdeeld
  • Leerkrachten kunnen meer tijd besteden aan het voorbereiden van lessen, groepsplannen of individuele plannen, het volgen van scholing en gezamenlijk meer ontwikkelen en van elkaar leren

De spanningsboog van jonge kinderen is een apart aandachtspunt. Bij het maken van het weekrooster wordt hiermee rekening gehouden, zodat inspannende en ontspannende activiteiten elkaar voldoende afwisselen. Het afgelopen schooljaar hebben we de effectieve werking gezien van een rustigere schooldag, ingericht volgens het vijf-gelijke-dagen model.