Onderwijs met een hart... voor de wereld

Onderwijsgroep Amstelland

We hebben oog voor iedere leerling en willen de leerling méér brengen dan kennis alleen. Dat is voor ons: onderwijs met een hart.... voor de wereld.

Onze onderwijsgroep Stichting Onderwijsgroep Amstelland bestaat uit dertien scholen voor bijzonder onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Alle scholen hebben een protestants-christelijke, dan wel katholieke signatuur. De schaalgrootte van de onderwijsgroep geeft extra financiële en onderwijskundige mogelijkheden om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden. Het bovenschoolse management bestaat uit een College van Bestuur met een Raad van Toezicht.

Shape Image
Shape Image
Shape Image

De scholen uit de onderwijsgroep werken met vijf kernwaarden:

  • Vertrouwen: open staan voor elkaar en open staan voor het onbekende
  • Verbondenheid: met liefde, zorg en respect met elkaar omgaan
  • Ontmoeten: ontdekken wat mensen ‘bezielt’ en wat hen drijft
  • Gedrevenheid: het beste onderwijs bieden aan al onze leerlingen
  • Aandacht: ruimte maken om na te denken over het leven

De identiteit van de scholen

Op al onze scholen heeft de levensbeschouwelijke vorming een belangrijke plek. Nadenken over het leven helpt om dieper bij jezelf te komen. Het inspireert leerlingen om de kernwaarden dicht bij zichzelf te brengen en zich eigen te maken. Iedere school is vrij om hier zijn eigen invulling aan te geven die past bij het team, de geschiedenis van de school en de populatie.