Verlofaanvraag

Vanuit de gemeente is een nieuw verlofformulier opgesteld waarmee u extra verlof kunt aanvragen buiten de schoolvakanties. U kunt extra verlof aanvragen bij bijzondere omstandigheden, zoals een 50-jarig huwelijksjubileum van uw ouders of bij overlijden van een familielid. Ook kunt u extra vakantieverlof aanvragen als u vanwege uw werk niet binnen een van de schoolvakanties op vakantie kunt. De verlofaanvraag dient u bij voorkeur acht weken van te voren in bij de directeur van de school van uw kind. Op de achterzijde van het verlofformulier staan alle richtlijnen vermeld. Nieuw in dit verlofformulier is het onderdeel waarbij u in kunt vullen of u kinderen heeft die naar andere scholen gaan. Hier is voor gekozen zodat schoolleiders van de scholen van uw kinderen een eenduidig besluit kunnen nemen. Bij vragen over extra verlof kunt u zich wenden tot de directeur.

Verlofaanvraag
Shape Image
Shape Image
Shape Image