Uw kind is in goede handen

Differentiatie & Ondersteuning

Met doelgericht onderwijs op drie niveaus en met moderne methoden en middelen geven we onze kinderen de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. ‘Het maximale uit onze kinderen halen’ is een gezamenlijk doel dat we iedere dag opnieuw nastreven.

About Us About Us
shape image
shape image
shape image
shape image
shape image
shape image
shape image
shape image
shape image

Wij geven ieder kind passende zorg en aandacht

Daarnaast hebben we een zorgstructuur waarbij kinderen die meer zorg of uitdaging nodig hebben ook tot hun recht komen. Die zorg komt zoveel mogelijk tot stand in de klas. We hebben een onderwijsassistente en leerkrachtondersteuner voor de groepen 1 t/m 4, en een leerkrachtondersteuner voor de groepen 5 t/m 8. Deze onderwijsassistente ondersteunt de leerkracht op vaste momenten in de week. Hierdoor kan de leerkracht of de leerkrachtondersteuner met kleine groepjes werken. Verdere uitwerking van ons zorgaanbod staat beschreven in het School Ondersteunings Plan (SOP). Klik hier voor het SOP.

Versterking door interne begeleiders

Wij hebben een intern begeleider (IB’er) voor de kleutergroepen en een IB ’er voor de groepen 3 t/m 8. De intern begeleiders zijn actief op drie niveaus: de zorg in de klas, de zorg in de school en de bovenschoolse en school nabije zorg. Op elk van deze drie terreinen hebben de intern begeleiders verschillende taken en activiteiten. De IB ’ers zijn er om de leerkracht te begeleiden en te ondersteunen bij de zorg voor de leerlingen.

Wij werken handelingsgericht volgens HGW

Op de amstelschool wordt er handelingsgericht gewerkt (HGW) met de kinderen. Deze werkwijze biedt een kader voor reflectie en kwaliteitsverbetering. Lees meer over HGW bij ‘Onderwijssoort’.

Onderwijsbehoeften staan centraal

We geven individuele aandacht door te kijken wat iedere leerling nodig heeft om een bepaald doel te behalen. Door passend onderwijs krijgt de ene leerling meer of minder leertijd en intensievere instructie of begeleiding dan de ander. Net wat ieder kind nodig heeft.

Van ‘wat het kind heeft’, naar ‘wat een kind nódig heeft’

Deze vragen stimuleren ons om anders te gaan kijken. We richten ons niet zozeer op welk probleem een kind heeft, maar leggen de focus op wát een kind nodig heeft en welke aanpak een positief effect heeft. We redeneren bewust van ‘wat het kind hééft (probleem)’ naar ‘wat het kind nódig heeft’.