Onderwijs met een hart... voor de wereld

Ons team

Ons team bestaat uit ongeveer 20 personen en is divers in samenstelling, leeftijd en ervaring. Het geringe personeelsverloop zegt iets over de prettige werkplek en de goede sfeer op onze school. Alle leerkrachten hebben de mogelijkheid om begeleid te worden door een coach van de onderwijsgroep Amstelland. Binnen ons team worden vernieuwingen en verbeteringen besproken en met enthousiasme opgepakt.

Shape Image
Shape Image
Shape Image

De leerkrachten

De meeste leerkrachten werken parttime en vormen samen met een duo-partner een team voor de groep. Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in een bepaald vak- of ontwikkelingsgebied. Op onze school is specialistische kennis aanwezig op het gebied van: rekenen, taal, Engels, gedrag en ICT.

Onze leerkrachten worden versterkt door een schoolassistent, een managementassistent, een leerkrachtondersteuner, een onderwijsassistent, een directeur en twee intern begeleiders.

Het managementteam

Het managementteam bestaat uit de directeur, een leerkracht die  tevens bouwcoördinator van de bovenbouw is en schoolopleider, en de intern begeleider/bouwcoördinator van de onderbouw. Dit team verricht voorbereidende werkzaamheden voor teamvergaderingen en bereidt het beleid voor.

Stagaires

De Amstelschool werkt met stagiaires die opgeleid worden tot onderwijsassistent of leerkracht. Er wordt jaarlijks goed bekeken welke leerkrachten de stagiaires zullen begeleiden. Dankzij de aanwezigheid van stagiaires blijft ons team scherp. We worden voortdurend bevraagd op het functioneren in de school en daar leren we steeds opnieuw van.

Zij-instromers

Op onze school werken regelmatig zij-instromers. Deze collega’s hebben de juiste vooropleiding en ervaring en hebben een intensief voortraject gevolgd d.m.v. een portfolio en assessment. Zij zijn bekwaam om direct een klas te kunnen draaien en krijgen hierbij in- en externe ondersteuning.

Interne vertrouwenspersoon

Wanneer u ergens mee zit, is in principe de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersonen Ina Veerman en Shewa van de Scheur. 

De vertrouwenspersoon is er voor u en uw kind. Zij luistert, adviseert en geeft informatie over mogelijke vervolgstappen. Zij maakt met u of uw kind een stappenplan voor het stoppen van het door u gesignaleerde ongewenste gedrag. 

De interne vertrouwenspersonen zijn door het bestuur benoemd om deze taak in de school uit te voeren en de belangen van de klager, ouder of kind, te behartigen. De vertrouwenspersoon stelt zich onafhankelijk op om belangenconflicten te voorkomen en zal vertrouwelijk met alle informatie omgaan. Scholen kennen ook een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is een objectieve deskundige van buiten de school. De naam van de externe vertrouwenspersoon is op de website van Onderwijsgroep Amstelland te vinden. U kunt de betreffende informatie over de externe vertrouwenspersoon vinden op de website onder menu, ouders en dan op klachtenregeling klikken. 

shape image shape image shape image

Onze leerkrachten

Groep 1-2 A:

Juf Shewa en juf Sharon

Groep 1-2 B:

Juf Mandy en juf Jitske

Groep 3:

Juf Yvonne B en juf Maartje

Groep 4:

Juf Lieke en meester Martijn

Groep 5:

Juf Yvonne T en meester Martijn

Groep 6:

Juf Ina en juf Fijnanda

Groep 7:

Juf Lynn en meester Guy

Groep 8:

Meester Mark en meester Emiel

Ons ondersteunend personeel

Directie

mevr. Marleen Sluijk

Managementassistent / leraarondersteuner

mevr. Astrid Hardonk

Schoolassistente

Juf Selma

Onderwijsassistente

Juf Gemmy

Intern begeleider groepen 1 en 2 en 5 t/m 8

Juf Shewa

Intern begeleider groep 3 en 4

Juf Yvonne Brekelmans

Gymleerkracht/leraarondersteuner

   Juf Karlijn